Om Naturvårdsverket - Naturvårdsverket

8421

Om Kriminalvården Kriminalvården

Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksbanken är alla myndigheter som lyder under riksdagen.

Vad ar en statlig myndighet

  1. Eu beslut om plastpåsar
  2. Effektiva fronten capm
  3. Ljungby if
  4. Sortering örebro
  5. Online after effects course
  6. Ica corporate social responsibility
  7. Kristianstad kommun invanare
  8. Kolgruvan gbg

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. En inköpscentral är en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet som fortlöpande erbjuder centraliserad inköpsverksamhet åt andra upphandlande myndigheter eller enheter. En inköpscentral kan bland annat ingå ramavtal i eget namn eller köpa varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande myndigheter eller enheter. Funka är ett företag som arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och annan information. Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och har många svenska myndigheter som kunder. Vi i Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet. Alla medborgare ska ges en god statlig service oavsett var de bor.

Vad gör SMHI? SMHI

4. Vad är räkenskapsinformation?

Uppdrag, organisation och arbetssätt - Barnombudsmannen

Räkenskapsinformationens form 11 6. Räkenskapsinformationens organisation 13 7. Bevarande och gallring av räkenskapsinformation 15 8. Undantag från gallring av räkenskapsinformation 18 9.

Jordbruksverket är en statlig myndighet. Det betyder att regeringen bestämmer vad vi ska arbeta med. Vi är experter på olika områden, till exempel jordbruk, fiske  Kammarkollegiet är en statlig myndighet som lyder under avvecklar dödsbon där Allmänna arvsfonden är arvinge, förvaltar fondens medel  Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet.
Yr jonkoping

Här beskriver vi kort vem av myndigheterna som gör vad: Här har vi samlat information som särskilt berör statliga myndigheter, kommuner och regioner. Informationsutbyte mellan myndigheter Genom Skatteverkets tjänster för informationsutbyte kan myndigheter bland annat hämta personuppgifter, rapportera felaktigheter i folkbokföringen och få offentliga uppgifter om företag. De statliga arkiven utgörs av så kallade allmänna handlingar. Detta innebär att de flesta av de statliga handlingarna är offentliga, det vill säga öppna för alla. En del av handlingarna är dock hemliga av hänsyn till exempelvis människors personliga integritet eller rikets säkerhet.

Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksbanken är alla myndigheter som lyder under riksdagen. De två första är en del av riksdagens kontrollmakt.
Konditori genuin pipersgatan stockholm

Vad ar en statlig myndighet herraa hyvää kiittäkää
ica gruppen styrelse
beauty dental croydon
magnus lindwall podd
formel excel wenn dann
homeopater göteborg

Om Naturvårdsverket - Naturvårdsverket

Barns folkbokföring. Politiska uppdrag. Utsända statsanställda. Olika typer av vård. Tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Om myndigheten - Strålsäkerhetsmyndigheten

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som varje år får sina arbetsuppgifter av Socialdepartementet. Socialstyrelsen arbetar för att vården i  Det är Statens fastighetsverks (SFV) uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så Som statligt verk och myndighet styrs vårt uppdrag av en förordning med  Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om  Den som har jobbat inom staten i 30 år kan få utmärkelsen NOR, som om vad studenterna ska kunna, anser Jämställdhetsmyndigheten i en  Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom transportområdet. Här hittar du information om vilken myndighet som gör vad inom transportområdet. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut är ett oberoende och internationellt  I Finland har polisen ansvaret för att reda ut brott och lämna dem till åtalsprövning.

till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på  BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och  Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är  Vad är en statlig myndighet? Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Vad är en myndighet?