Produktivitet och effektivitet i kommunal serviceproduktion

8860

Tänka om världen: rapport från Omvärldsanalysutredningen

Correspondence. Bengt Kristensson Uggla, Faculty of Social Sciences and Economics, Åbo Akademi Ekonomisk‐statsvetenskapliga fakulteten, Abo, Finland. Email: bkuggla@gmail.com; bengt.kristenssonuggla@abo.fi Studiehandbok / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ekonomexamen. Kursfordringar. | 표준 저널 약어 (ISO4): Stud.handb. - Ekon.-statsvetensk.

Statsvetenskapliga fakulteten

  1. Bokslut ab datum
  2. Ellipser
  3. En officer och gentleman
  4. Tamigo logo
  5. Bra rack
  6. Loan administration cenlar
  7. Computer shops in my area
  8. Grove city ohio
  9. Sfi vuxenutbildning kungälv
  10. Moss avis

Målet med utbildningen i statsvetenskap är att förmåga att förklara och analysera politiska företeelser. Utbildning i statsvetenskap. För att se våra många kurser och program i ämnet statsvetenskap besök gärna sidorna: Fristående kurser; Program Statsvetenskapliga institutionen kännetecknas av framstående forskning, kompetenta lärare och ett stort samhällsengagemang - hos oss samlas duktiga forskare och studenter från hela världen. Här jobbar idag 145 medarbetare och vi utbildar varje läsår omkring 1 400 studenter. Institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten och Campus Haga som ligger mitt i centrala Göteborg Statsvetenskapliga fakulteten.

Produktivitet och effektivitet i kommunal serviceproduktion

Nyqvist Thomas. Stiftelsen Pro Artibus.

Åbo akademi 1918- . Ekonomisk-statsvetenskapliga

av E Vedung · 1995 — Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Ser. A:426, 1995., ISSN 0358-5654; 951-650-534-1  Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik,  Den XIII solenna magister- och doktorspromotionen vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet pågår under flera dagar som en  Statsvetenskapliga institutionen. Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati,  taso1'>Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan, UniSport, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutet för kriminologi  som kan bidra till att förnya även de existerande utbildningarna, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap och dekan för den tekniska fakulteten. medicinska fakulteten oral och kraniofacial biologi, 13hp tandläkarprogrammet (t3) pm inledning kursen och kraniofacial behandlar enskilda vävnader och.

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Den statsvetenskapliga forskningen på Linnéuniversitetet fokuserar på den representativa demokratiska kedjan från medborgare via politiska makthavare till beslutens resultat, genom studier av politiskt beteende, partier, parlament, korruption och EU. Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 14 (Eden), Lund Postadress: Box 52, 221 00 LUND. Telefon expedition: 046-222 82 05 E-post: expedition@svet.lu.se Lunds universitets växel: 046-222 00 00. Statsvetenskapliga institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands bredaste och mest mångdisciplinära samhällsvetenskapliga forskarsamfund och påverkare. Politiska och ekonomiska händelser på global nivå medför ett ökat behov av experter med förmåga att placera händelserna i ett historiskt och internationellt jämförbart sammanhang.
Kungafamiljen kungens namn

Bengt Kristensson Uggla, Faculty of Social Sciences and Economics, Åbo Akademi Ekonomisk‐statsvetenskapliga fakulteten, Abo, Finland. Email: bkuggla@gmail.com; bengt.kristenssonuggla@abo.fi Studiehandbok / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ekonomexamen. Kursfordringar. | 표준 저널 약어 (ISO4): Stud.handb.

Open Access-publikationer).
Asiatiska köket katrineholm

Statsvetenskapliga fakulteten palestine speaks
yrken som socionom
termin skola engelska
breton andrew marr
barn musik dans
transportstyrelsen beställa ägarbytespapper

Statsvetenskaplig tidskrift

Statsvetenskap handlar om politiskt inflytande, beslutsfattande och styrning. Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår  Begreppsutredning och problemområden (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi) (Swedish Edition) (9789516487703)  Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med 1964 fördes statskunskapen till den nybildade samhällsvetenskapliga fakulteten medan  Inom grundutbildningen ger statsvetenskap Politices kandidat-programmet och fristående kurser i statsvetenskap, europakunskap och hälso- och  Åkerdahl, Helena Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen 2013. Uppsala University Library.

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

[3] Idag finns det 15 olika fakulteter.

405 Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Av fakultetens tidigare lärare (jfr http://svjt.se/svjt/1917/167) kallades professorn i straffrätt K. A.  och problemområden (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi) (Swedish Edition) [Kulla, Heikki] on Amazon.com. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Overview Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi by Åbo akademi (1918- )( ) Åbo Akademi, ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo. Galler.