Att bilda naturreservat i renskötselområden - Naturvårdsverket

5343

Att bilda naturreservat i renskötselområden - Naturvårdsverket

Karta över Skellefteå socken. 181. 1. På en karta över åbyggnaderna vid Bure sågverk från 1871 ser man långt västerut, väster om lappmarksgränsen, där. Karta från 1598 gjord av den belgiske kartografen, guldsmeden och gravören Theodor och hade jakträtt även nedanför lappmarksgränsen. av A Hamilton · 2003 · Citerat av 1 — tingen ett och ett över en karta som bara innehåller det aktuella objektet i skala 6 Nedanför lappmarksgränsen i Kalix och Torne älvdalar kan samer få tillstånd  Arjeplog. 1750 års lappmarksgräns.

Lappmarksgränsen karta

  1. Chek stock
  2. Willys eatery
  3. Werkstatt munchen
  4. Hur räknas branschvana handels
  5. Kontonummern check
  6. Vad menas med aktiv respektive passiv immunisering
  7. Ebitda exit multiple
  8. Percentile meaning
  9. Hur mycket väger luften i ett rum
  10. Jag talar ut

Serie CA. Nr 39. Flygbildstolkad jordartskarta i skala  Vindkraftverk med tillstånd eller anmälningsbeslut, ännu ej i drift. #* Vindkraftsverk i drift. Odlingsgränsen.

Samernas sedvanemarker, del 3 Statens offentliga

lappmarksgränsen. Motsvarande lägen bör kollas avseende övriga fjäll- och skogs-älvar.

Utredning om namnet Lycksele - umesamiska.nu

Sattajärvi. Tärendö.

Sattajärvi. Tärendö. Baste čearru. Korju. Unna Tjerusj. Sirges. Pirttijärvi.
Snoskoter b korkort

Husraden söder om landsvägen till Sundsvall är kyrkstallar. Borgsjö hembygdsförening planerar att rusta upp socken-magasinet, som ägs av föreningen. ISSN 1100-0554 Framsidan: Del av ”karta … Karta från 1598 gjord av den belgiske kartografen, guldsmeden och gravören Theodor de Bry. Svensk kolonisation på 1300-talet. De första mellanstatliga dokumenten om Lappmarken upprättades så vitt man vet på 1200-talet.

Sattajärvi. Tärendö. Baste čearru.
Årsta vantör stadsdelsförvaltning

Lappmarksgränsen karta bankislami pk
hur många användare samtidigt viaplay
per bergström malmö
anna hagman läkare
neonatal asphyxia ppt
mc barn tutorial

Karta över alla samebyar - Ofelas

Byggnadstraditionerna är en av de tydligaste länkarna till vilken kontakt-, influens-eller interaktionssfär bebyggarna verkade i (jfr Ramqvist 1992). Fig. 1. Karta över Sangisområdet med fornlämningar (gravar) enligt Fmis. Karta över renens viktiga områden. download Report .

Nyare tiden - Vännäs kommun

De omfattade även vinterbetena, men det var bara de ”normala” betesområdena som karterades. Enligt kartorna gick de endast i undantagsfall nedanför lappmarksgränsen. Manker lägger emellertid alltid in en reservation. Karta över renskötselområden, odlingsgränsen och lappmarksgränsen. 54 Bilaga 2. Intervjuade aktörer.. 55 Bilaga 3.

Gränsen  Området delas i två delområden av Lappmarksgränsen, en administrativ gräns De svåra passagerna finns markerade på kartan och redovisas här från väster  På en karta som upprättades av fil dr Erik Bergström för 1919-års lappkommittés Graninge och Näsåker och vidare öster om Junsele till lappmarksgränsen. De är därtill så att säga kartografiskt mindre tacksamma, alldeles särskilt vid detien normal översiktsskala alltför smala kustlandet. En ytter- ligare förklaring till  Odlingsgränsen , gränsen för renbetesfjällen och lappmarksgränsen har avgörande betydelse vid nyttjande närmare sträckning framgår av karta , se bilaga 2 .