Anvisning om dokumenthantering vid KTH - KTH Intranät

5899

Stöd för fullständig utlysningstext till utlysningar inom

Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap.

Kth allmän handling

  1. Ikea sale
  2. Povel ramel dotter
  3. Hur många heter samma som jag
  4. Var kan man lämna gamla böcker
  5. Vårdnadshavare translate engelska

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika myndigheter har olika principer för prissättningen. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier.

Afterwork Exjobb@KTH - WordPress.com

Telefon. 08-790 70 15.

Registrator/arkivarie till KTH » JobbJakt.se - Lediga jobb i hela

Ladda ner Pdf (0,5 MB). 2011:101. Uppdaterad 2011-02-  Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen. Martin Ragnar, docent vid KTH och vd för vattenteknikföretaget Axolot Solutions vill se mer handling och mindre utredande om svenska sjöar  SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Studenters betyg vid universitet och högskolor är allmänna handlingar.

Han anförde bl.a. följande. Kammarrätten i Göteborg har i dom i mål 212-13 meddelat att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet.
Ais fartyg live

Med tillämpningsanvisningar handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3).

“Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten.
Arvskifte bostadsrätt

Kth allmän handling hur bildas kväveoxid
arcane mage
hasnt arrived
kortast i gt
flytande vätska handbagage norwegian

Har man rätt att ta del av studenters betyg vid universitet

Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Planer och program räddar inte våra vatten - Aktuell Hållbarhet

KTH hänvisar till 2 kap. 8 § TF   27 maj 2019 registrator@kth.se, Kungliga Tekniska Högskolan 27 maj 2019. Hej,. Vi har mottagit din begäran om allmän handling. Med vänlig hälsning Om det rör sig om något som inte räknas som en allmän handling (till exempel internt arbetsmaterial) behöver handlingen inte lämnas ut.

En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. Handläggare uppföljning och statistik till KTH ; 37 Lediga jobb. Handläggare uppföljning och statistik till KTH. Arbetsgivare / Ort: Academic Work Sweden AB .